GO UP
Image Alt

Austraaliasse

EESTI JUHILOA TUNNUSTAMINE AUSTRAALIAS

Kui omad juhilube, on loomulik, et Austraalias olles soovid samuti autoga liigelda. Järgnevalt seletame lahti, mis tingimustel on võimalik oma lube vahetada ning mis teisedki võimalused on.

Mis ajast ja millise põhimõtte alusel tunnustab Austraalia Eesti juhiluba?

Austraalia tunnustab Eesti juhiluba alates 16.07.2012.a. Eesti juhiloa tunnustamisel rakendab Austraalia niinimetatud kogemustega mootorsõidukijuhi juhiloa omaniku tunnustamise põhimõtet. See tähendab, et Eesti juhiloa vahetusel Austraalia juhiloa vastu võetakse arvesse nii Eesti juhiloa omaniku vanust kui ka tema juhiloa omamise aega.

Selleks, et vahetada Eestis väljastatud juhiloa ilma liiklusteooria-ja sõidueksamit sooritamata Austraalia juhiloa vastu vahetada, peab olema vähemalt 25-aastane ning Eesti juhiluba peab olema väljastatud kümneks aastaks.

Eestis väljastatud esmast juhiluba Austraalia ei tunnusta, kuna esmase juhiloa omanik ei oma veel eelpool nimetatud kogemustega mootorsõidukijuhi juhiloa omaniku staatust. Samuti ilmnevad erisused Austraalia ja Eesti noore algajast sõiduõppija ettevalmituse ja sõidupraktika osas, mida ei ole võimalik vastastikuselt ja ka võrdväärselt tunnustada.

 

Kas Eesti juhiluba tunnustatakse kõikides Austraalia territoriaalsetest piirkondades?

Eesti juhiluba tunnustatakse kõikides Austraalia territoriaalsetest piirkondades (nt: Western Australia, New South Wales, Northern Territory, Queensland jne).

Millisel tingimusel vahetatakse Eesti juhiluba Austraalia juhiloa vastu?

Kui  juhiloa vahetaja on vähemalt 25-aastane ning Eesti juhiluba on väljastatud kümneks aastaks, siis vahetatakse Eesti juhiluba Austraalia juhiloa vastu eksamiteta (see tähendab ilma liiklusteooria-ja sõidueksamit sooritamata).

Meeles tuleb pidada, et Eesti juhiloa vahetusega kaasneb alalise elukoha (niinimetatud proof of address) tõendamise nõue Austraalias, mille kohta jagab täpsemat informatsiooni Austraalia Maanteeamet ehk Austroads.

 

 

Austraalia reisikindlustus

Austraalia reisikindlustus

Milliste mootorsõiduki kategooriate juhtimisõigust tunnustab Austraalia Eesti juhiloa vahetamisel Austraalia juhiloa vastu?

Eesti juhiloa vahetusel tunnustab Austraalia ainult B (Class C) ja A-kategooria (Class R) mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu. Täiendava mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse taotlemise ja tingimuste kohta jagab täpsemat informatsiooni Austroads.

Kuidas toimub alla 25 aasta vanuse isiku Eesti juhiloa vahetus Austraalia juhiloa vastu?

Eesti juhiloa omanik, kes on alla 25 aasta vana, peab Austraalia juhiloa saamiseks sooritama Austraalias edukalt liiklusteooria-ja sõidueksami. Edukalt sooritatud eksamite järgselt vahetatakse Eesti juhiluba Austraalia juhiloa vastu. Juhiloa vahetusel võetakse kusjuures arvesse mootorsõiduki juhtimise kogemust nende aastate osas, mil Eesti juhiluba on omandatud. Täpsemaid selgitusi jagab siinkohal Austraalia Maanteeamet  ehk Austroads.

Kas ja millistel tingimustel võib Austraalias mootorsõidukit juhtida, kui seal alaliselt ei ela ega oma alalist viisat (näiteks olles Austraalias reisil)?

Austraalias reisil olles võib Eesti juhiloa olemasolul mootorsõidukit juhtida, kuuludes seejuures niiöelda külalisjuhi („visiting drivers“) kategooriasse. Kuna Eesti juhiloal on eestikeelsed andmed, siis oleks soovitav, et Austraalias sõidukit juhtides oleks lisaks Eesti juhiloale kaasas ka rahvusvaheline juhiluba. Viimane on sisuliselt tõlge Eesti juhiloast. Rahvusvahelist juhiluba saab endale taotleda Maanteeameti liiklusregistri büroost.

Austraalias võib juhtida ainult neid mootorsõidukeid, mille juhtimisõigust Eesti juhiloa alusel omatakse. Unustada ei tohi, et Austraalias peab mootorsõidukit juhtides olema rahvusvaheline juhiluba koos Eesti juhiloaga alati kaasas. Vastav info rahvusvahelise juhiloa omamise kohta pärineb Austraalia saatkonnast, mille on edastanud Maanteeametile Välisministeerium.

Allikas: Maanteeamet

Leave a Reply